VZDĚLÁNÍ

01.09.2010 19:42

1994 absolvována farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

2009 absolvováno školení v metodice behaviorální terapie obezity  STOB - lektorka kurzů STOBu

2009 absolvován akreditovaný rekvalifikační kurz " Poradce pro výživu" Mendelova zeměděl. a les. univerzita Brno

2010   akreditovaný rekvalifikační kurz " Výživový poradce a sportovní dietolog" škola MAHRA s.r.o. Praha

2010-2011   škola Pilates Renata Sabongui Praha - školení zatím neukončeno

Zpět